Prerušenie dodávok: Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 9x10 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0623/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58820
Názov produktu podľa ŠÚKL
Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 27.9.2023.
Účinnosť DO 29.9.2023 (nahlásené 20.9.2023).


Dňa 14. 9. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 27. 9. 2023.
Dňa 20. 9. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 29. 9. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)