Prerušenie dodávok: Levetiracetam Actavis 500 mg tbl flm 1x100 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Levetiracetam Actavis 500 mg
Názov produktu
Levetiracetam Actavis 500 mg tbl flm 1x100 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/713/015
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12098
Názov produktu podľa ŠÚKL
Levetiracetam Actavis 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x500 mg (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 2.8.2022.


Dňa 31. 7. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 2. 8. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)