Prerušenie dodávok: Levetiracetam Actavis 1000 mg filmom obalené tabl. tbl flm 1x100 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Levetiracetam Actavis 1000 mg filmom obalené tabl.
Názov produktu
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/713/035
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12118
Názov produktu podľa ŠÚKL
Levetiracetam Actavis 1000 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x1000 mg (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 19.9.2023.
Účinnosť DO 22.9.2023 (nahlásené 26.9.2023).


Dňa 14. 9. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 19. 9. 2023.
Dňa 26. 9. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 22. 9. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)