Prerušenie dodávok: Levetiracetam Accord 250 mg tbl flm (blis.) 1x50 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Levetiracetam Accord 250 mg
Názov produktu
Levetiracetam Accord 250 mg tbl flm (blis.) 1x50 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/712/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12357
Názov produktu podľa ŠÚKL
Levetiracetam Accord 250 mg filmom obalené tablety tbl flm 50x250 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 14.10.2021.

Dátum oznamu: 12. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.