Prerušenie dodávok: Levetiracetam Accord 1000 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 10x10 (100 ks)


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Levetiracetam Accord 1000 mg
Názov produktu
Levetiracetam Accord 1000 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 10x10 (100 ks)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/712/027
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12386
Názov produktu podľa ŠÚKL
Levetiracetam Accord 1000 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x1000 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 14.10.2021.

Dátum oznamu: 12. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.