Prerušenie dodávok: Kombi-Kalz 500 mg/800 IU filmom obalené tablety tbl flm (obal HDPE) 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Kombi-Kalz 500 mg/800 IU filmom obalené tablety
Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
39/0315/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1828A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Kombi-Kalz 500 mg/800 IU filmom obalené tablety tbl flm 30x500 mg/800 IU (obal HDPE)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 17.2.2020.
Účinnosť DO 18.6.2020 (nahlásené 17.6.2020).


Dňa 13. 2. 2020 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 17. 2. 2020.
Dňa 17. 6. 2020 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 18. 6. 2020.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)