Prerušenie dodávok: Kamiren XL 4 mg tbl mod 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Kamiren XL 4 mg
Názov produktu
Kamiren XL 4 mg tbl mod 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0126/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97797
Názov produktu podľa ŠÚKL
KAMIREN XL 4 mg tbl mod 30x4 mg
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 30.8.2016.
Účinnosť DO 10.10.2016*.


Dňa 26. 8. 2016 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 30. 8. 2016.
Dňa 13. 11. 2019 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 18. 11. 2019.

Poznámka: Pôvodný predpokladaný dátum do: nebol stanovený. Dodávky obnovené 10.10.2016

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)