Prerušenie dodávok: Janumet 50 mg/850 mg tbl flm 1x196 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Janumet 50 mg/850 mg
Názov produktu
Janumet 50 mg/850 mg tbl flm 1x196 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/455/015
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76788
Názov produktu podľa ŠÚKL
Janumet 50 mg/850 mg filmom obalené tablety tbl flm 196(2x98)x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 1.2.2023.


Dňa 24. 1. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 1. 2. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)