Prerušenie dodávok: Irinotecan Mylan 20 mg/ ml con inf 100 mg (liek. inj. skl.) 1x5 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Irinotecan Mylan 20 mg/ ml
Názov produktu
Irinotecan Mylan 20 mg/ ml con inf 100 mg (liek. inj. skl.) 1x5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0634/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58658
Názov produktu podľa ŠÚKL
Irinotecan Mylan 20 mg/ ml con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.hnedá)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 11.5.2022.


Dňa 10. 5. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 11. 5. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)