Prerušenie dodávok: Irbesartan/Hydrochlorothiazid Teva 300 mg/12,5 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x28 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Teva 300 mg/12,5 mg
Názov produktu
Irbesartan/Hydrochlorothiazid Teva 300 mg/12,5 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/583/029
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84800
Názov produktu podľa ŠÚKL
Irbesartan/Hydrochlorothiazid Teva 300 mg/12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x300 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 2.8.2022.


Dňa 31. 7. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 2. 8. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)