Prerušenie dodávok: Iopamigita 370 mg/ml injekčný a infúzny roztok sol ijf 10x200 ml/74 g (liek.inj.skl.-typ II)


Názov produktu
Iopamigita 370 mg/ml injekčný a infúzny roztok sol ijf 10x200 ml/74 g (liek.inj.skl.-typ II)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
48/0741/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87973
Názov produktu podľa ŠÚKL
Iopamigita 370 mg/ml injekčný a infúzny roztok sol ijf 10x200 ml/74 g (liek.inj.skl.-typ II)


Predpokladaný dátum OD3.1.2018
Predpokladaný dátum DOnebol stanovený

Dátum oznamu: 3. 11. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.