Prerušenie dodávok: Iopamigita 300 mg/ml injekčný a infúzny roztok sol ijf 10x100 ml/30 g (liek.inj.skl.-typ II)


Názov produktu
Iopamigita 300 mg/ml injekčný a infúzny roztok sol ijf 10x100 ml/30 g (liek.inj.skl.-typ II)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
48/0740/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87942
Názov produktu podľa ŠÚKL
Iopamigita 300 mg/ml injekčný a infúzny roztok sol ijf 10x100 ml/30 g (liek.inj.skl.-typ II)


Predpokladaný dátum OD3.1.2018
Predpokladaný dátum DOnebol stanovený

Dátum oznamu: 3. 11. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.