Prerušenie dodávok: INTEGRILIN 2 mg/ ml sol inj 20 mg (liek.inj.skl.) 1x10 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

INTEGRILIN 2 mg/ ml
Názov produktu
INTEGRILIN 2 mg/ ml sol inj 20 mg (liek.inj.skl.) 1x10 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/99/109/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46800
Názov produktu podľa ŠÚKL
INTEGRILIN 2 mg/ml injekčný roztok sol inj 1x10 ml/20 mg (liek.inj.skl.)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 15.10.2021.
Účinnosť DO 16.12.2021 (nahlásené 12.1.2022).


Dňa 15. 10. 2021 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 15. 10. 2021.
Dňa 12. 1. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 16. 12. 2021.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)