Prerušenie dodávok: INEGY 10 mg/40 mg tablety tbl (blis.) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

INEGY 10 mg/40 mg tablety
Názov produktu
INEGY 10 mg/40 mg tablety tbl (blis.) 1x30 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0327/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35937
Názov produktu podľa ŠÚKL
INEGY 10 mg/40 mg tablety tbl 30x10 mg/40 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 9.2.2024.
Účinnosť DO 15.2.2024 (nahlásené 15.2.2024).


Dňa 9. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 9. 2. 2024.
Dňa 15. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 15. 2. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)