Prerušenie dodávok: Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.) 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/673/010
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
06340
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x300 mg/12,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 26.2.2024.


Dňa 22. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 26. 2. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)