Prerušenie dodávok: Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj (striek.inj.napl.skl. v pere - Physioject) 2x0,8 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Názov produktu
Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj (striek.inj.napl.skl. v pere - Physioject) 2x0,8 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/19/1356/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1184D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl. v pere - Physioject)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 1.12.2022.
Účinnosť DO 21.12.2022 (nahlásené 5.1.2023).


Dňa 2. 12. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 1. 12. 2022.
Dňa 5. 1. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 21. 12. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)