Prerušenie dodávok: Iclusig 45 mg filmom obalené tablety tbl flm (fľ.HDPE) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Iclusig 45 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Iclusig 45 mg filmom obalené tablety tbl flm (fľ.HDPE) 1x30 ks
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/839/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6386A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Iclusig 45 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x45 mg (fľ.HDPE)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 4.9.2023.


Dňa 11. 9. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 4. 9. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)