Prerušenie dodávok: HyQvia 100 mg/ml sol inf 1x25 ml (10 % IG)+1x1,25 ml (rHuPH20) (liek.inj.skl.), 1x1 set

Názov produktu
HyQvia 100 mg/ml sol inf 1x25 ml (10 % IG)+1x1,25 ml (rHuPH20) (liek.inj.skl.), 1x1 set
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/840/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5730A
Názov produktu podľa ŠÚKL
HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie sol inf 1x25 ml (10 % IG)+1x1,25 ml (rHuPH20) (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 6.2.2024.
Účinnosť DO 13.2.2024 (nahlásené 13.2.2024).


Dňa 6. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 6. 2. 2024.
Dňa 13. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 13. 2. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)