Prerušenie dodávok: HERPESIN KRÉM crm (tuba Al) 1x5 g


HERPESIN KRÉM
Názov produktu
HERPESIN KRÉM crm (tuba Al) 1x5 g
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0594/97-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
55480
Názov produktu podľa ŠÚKL
HERPESIN KRÉM crm 1x5 g (tuba Al)


Účinnosť OD 9.10.2021.

Dátum oznamu: 4. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.