Prerušenie dodávok: Gabapentin-Teva 300 mg cps dur (blis.PVC/PVDC/Al) 1x200 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gabapentin-Teva 300 mg
Názov produktu
Gabapentin-Teva 300 mg cps dur (blis.PVC/PVDC/Al) 1x200 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0157/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91376
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gabapentin-Teva 300 mg cps dur 200(2x100)x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 30.6.2022.
Účinnosť DO 23.9.2022 (nahlásené 12.9.2022).


Dňa 20. 6. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 30. 6. 2022.
Dňa 12. 9. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 23. 9. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)