Prerušenie dodávok: FOREXO 40 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu plu por (fľ.HDPE) 1x108 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

FOREXO 40 mg/5 ml  prášok na perorálnu suspenziu
Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0371/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2861A
Názov produktu podľa ŠÚKL
FOREXO 40 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu plu por 1x108 ml (fľ.HDPE)


Predpokladaný dátum OD21.3.2016
Predpokladaný dátum DOnebol stanovený

Dátum oznamu: 8. 3. 2016
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.