Prerušenie dodávok: Flixotide 125 Inhaler N sus inh 125 µg 1x120 dávok

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Flixotide 125 Inhaler N
Názov produktu
Flixotide 125 Inhaler N sus inh 125 µg 1x120 dávok
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0141/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13973
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flixotide 125 Inhaler N sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 2.4.2024.


Dňa 2. 4. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 2. 4. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)