Prerušenie dodávok: Flexbumin 200 g/l sol inf (vak PE) 1x100 ml

Názov produktu
Flexbumin 200 g/l sol inf (vak PE) 1x100 ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
75/0269/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1229A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flexbumin 200 g/ l sol inf 1x100 ml (vak PE)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 23.5.2023.


Dňa 24. 5. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 23. 5. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)