Prerušenie dodávok: Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok sol inf 10 g (liek.skl.) 1x200 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok
Názov produktu
Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok sol inf 10 g (liek.skl.) 1x200 ml
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/404/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45083
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok sol inf 1x200 ml/10 g (liek.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 1.4.2024.
Účinnosť DO 15.4.2024 (nahlásené 15.4.2024).


Dňa 21. 3. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 1. 4. 2024.
Dňa 15. 4. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 15. 4. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)