Prerušenie dodávok: Famciclovir - Teva 250 mg tbl flm 250 mg (blister) 1x15 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Famciclovir - Teva 250 mg
Názov produktu
Famciclovir - Teva 250 mg tbl flm 250 mg (blister) 1x15 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0285/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
44367
Názov produktu podľa ŠÚKL
Famciclovir - Teva 250 mg tbl flm 15x250 mg (blis.PVC/PE/Aclar/Al)


Účinnosť OD 8.10.2021.

Dátum oznamu: 4. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.