Prerušenie dodávok: FAKTU masť ung rec (tuba Al+aplikátor) 1x20 g


FAKTU masť
Názov produktu
FAKTU masť ung rec (tuba Al+aplikátor) 1x20 g
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
23/0125/87-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93124
Názov produktu podľa ŠÚKL
FAKTU mast ung rec 1x20 g (tuba Al+aplikátor)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD9.9.2021

Dátum oznamu: 9. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.