Prerušenie dodávok: Ezetimib Mylan 10 mg tbl (blis.PVC/Aclar/Al) 1x98 ks


Názov produktu
Ezetimib Mylan 10 mg tbl (blis.PVC/Aclar/Al) 1x98 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0202/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0425B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ezetimib Mylan 10 mg tbl 98x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD3.9.2021

Dátum oznamu: 2. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.