Prerušenie dodávok: Escitalopram Zentiva 10 mg tbl oro (blis.) 1x60 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Escitalopram Zentiva 10 mg
Názov produktu
Escitalopram Zentiva 10 mg tbl oro (blis.) 1x60 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0495/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8406A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Escitalopram Zentiva 10 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 60x10 mg (blis.papier/PET/Al/PVC/Al/OPA)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD30.11.2018
Predpokladaný dátum DOnie je stanovený

Dátum oznamu: 18. 9. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.