Prerušenie dodávok: Eplerenone Teva 50 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al perf.) 1x90 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Eplerenone Teva 50 mg
Názov produktu
Eplerenone Teva 50 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al perf.) 1x90 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0532/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3383A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Eplerenone Teva 50 mg tbl flm 90x1x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 23.2.2024.
Účinnosť DO 23.2.2024 (nahlásené 23.2.2024).


Dňa 2. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 23. 2. 2024.
Dňa 23. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 23. 2. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)