Prerušenie dodávok: Eplerenone Teva 25 mg tbl flm 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Eplerenone Teva 25 mg
Názov produktu
Eplerenone Teva 25 mg tbl flm 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0531/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3399A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Eplerenone Teva 25 mg tbl flm 30x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.)
Výrobca

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 4.10.2022.


Dňa 14. 9. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 4. 10. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)