Prerušenie dodávok: Eplerenone Teva 25 mg tbl flm 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Eplerenone Teva 25 mg
Názov produktu
Eplerenone Teva 25 mg tbl flm 1x30 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0531/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3399A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Eplerenone Teva 25 mg tbl flm 30x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.)
Výrobca

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 8.5.2023.
Účinnosť DO 18.10.2023 (nahlásené 18.10.2023).


Dňa 28. 4. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 8. 5. 2023.
Dňa 18. 10. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 18. 10. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)