Prerušenie dodávok: Epirubicin Mylan 2 mg/ ml sol inj 10 mg (liek.inj.skl.) 1x5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Epirubicin Mylan 2 mg/ ml
Názov produktu
Epirubicin Mylan 2 mg/ ml sol inj 10 mg (liek.inj.skl.) 1x5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0444/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
52547
Názov produktu podľa ŠÚKL
Epirubicin Mylan 2 mg/ ml sol inj 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 16.3.2023.


Dňa 16. 3. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 16. 3. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)