Prerušenie dodávok: Desloratadine Actavis 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Desloratadine Actavis 5 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/745/006
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
31907
Názov produktu podľa ŠÚKL
Desloratadine Actavis 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 30.6.2022.


Dňa 20. 6. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 30. 6. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)