Prerušenie dodávok: Desloratadine Actavis 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Desloratadine Actavis 5 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/745/006
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
31907
Názov produktu podľa ŠÚKL
Desloratadine Actavis 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 25.5.2023.


Dňa 18. 5. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 25. 5. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)