Prerušenie dodávok: Cytarabine Accord 100 mg/ml injekčný a inf.roztok sol ijf (liek.inj.skl.) 1x10 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cytarabine Accord 100 mg/ml injekčný a inf.roztok
Názov produktu
Cytarabine Accord 100 mg/ml injekčný a inf.roztok sol ijf (liek.inj.skl.) 1x10 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0177/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5723A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cytarabine Accord 100 mg/ml injekčný a infúzny roztok sol ijf 1x10 ml (liek.inj.skl.)


Účinnosť OD 13.10.2021.

Dátum oznamu: 11. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.