Prerušenie dodávok: Cuvitru 200 mg/ml sol inj 2 g (liek.inj.skl.) 1x10 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cuvitru 200 mg/ml
Názov produktu
Cuvitru 200 mg/ml sol inj 2 g (liek.inj.skl.) 1x10 ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0481/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1889C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cuvitru 200 mg/ml sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 7.2.2024.
Účinnosť DO 28.2.2024 (nahlásené 28.2.2024).


Dňa 7. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 7. 2. 2024.
Dňa 28. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 28. 2. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)