Prerušenie dodávok: Cholib 145 mg/40 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.Al/Al) 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cholib 145 mg/40 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Cholib 145 mg/40 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.Al/Al) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/866/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7022A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cholib 145 mg/40 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x145 mg/40 mg (blis.Al/Al)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 2.8.2022.


Dňa 2. 8. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 2. 8. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)