Prerušenie dodávok: Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.Al/Al) 1x90 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.Al/Al) 1x90 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/866/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6610B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x145 mg/20 mg (blis.Al/Al)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 29.11.2021.
Účinnosť DO 12.1.2022 (nahlásené 11.1.2022).


Dňa 26. 11. 2021 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 29. 11. 2021.
Dňa 11. 1. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 12. 1. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)