Prerušenie dodávok: Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.Al/Al) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.Al/Al) 1x30 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/866/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7020A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x145 mg/20 mg (blis.Al/Al)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 9.12.2020.
Účinnosť DO 23.12.2020 (nahlásené 22.12.2020).


Dňa 8. 12. 2020 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 9. 12. 2020.
Dňa 22. 12. 2020 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 23. 12. 2020.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)