Prerušenie dodávok: CEFOTAXIME Sandoz 2 g plo ijf (liek.inj.skl.) 1x2 g


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CEFOTAXIME Sandoz 2 g
Názov produktu
CEFOTAXIME Sandoz 2 g plo ijf (liek.inj.skl.) 1x2 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0100/91-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94177
Názov produktu podľa ŠÚKL
CEFOTAXIME Sandoz 2 g plo ijf 1x2 g (liek.inj.skl.)


Predpokladaný dátum OD15.1.2018
Predpokladaný dátum DOnebol stanovený

Dátum oznamu: 21. 11. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.