Prerušenie dodávok: Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml gru por (fľ.skl.hnedá+1xPP odmerka+1xstriek.) 1x100 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml
Názov produktu
Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml gru por (fľ.skl.hnedá+1xPP odmerka+1xstriek.) 1x100 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0415/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6288B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu gru por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá+1xPP odmerka+1xstriek.)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 10.1.2022.
Účinnosť DO 23.3.2022 (nahlásené 22.3.2022).


Dňa 10. 1. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 10. 1. 2022.
Dňa 22. 3. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 23. 3. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)