Prerušenie dodávok: Brimica Genuair 340 mikrogramov/12 mikrogramov plv inh 1x60 dávok

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Brimica Genuair 340 mikrogramov/12 mikrogramov
Názov produktu
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/963/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3426B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Brimica Genuair 340 mikrogramov /12 mikrogramov inhalačný prášok plv inh 1x60 dávok (inh.plast./nehrdz.oceľ)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 22.3.2024.
Účinnosť DO 15.4.2024 (nahlásené 15.4.2024).


Dňa 22. 3. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 22. 3. 2024.
Dňa 15. 4. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 15. 4. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)