Prerušenie dodávok: Bisoprolol-ratiopharm 5 mg tbl 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Bisoprolol-ratiopharm 5 mg
Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
41/0014/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33446
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bisoprolol-ratiopharm 5 mg tbl 30x5 mg (blis.Al/PVC/PVDC)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 31.12.2022.


Dňa 16. 11. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 31. 12. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)