Prerušenie dodávok: B.BRAUN Braunovidon ung (tuba) 1x20 g


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

B.BRAUN Braunovidon
Názov produktu
B.BRAUN Braunovidon ung (tuba) 1x20 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0335/97-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84420
Názov produktu podľa ŠÚKL
Braunovidon ung 1x20 g (tuba)
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 11.10.2021.

Dátum oznamu: 11. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.