Prerušenie dodávok: B.BRAUN Braunol sol der (kanister PE) 1x5 l

B.BRAUN Braunol
Názov produktu
B.BRAUN Braunol sol der (kanister PE) 1x5 l
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
32/0079/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13744
Názov produktu podľa ŠÚKL
Braunol sol der 1x5 l (kanister PE)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 26.10.2022.
Účinnosť DO 21.11.2022 (nahlásené 21.11.2022).


Dňa 16. 11. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 26. 10. 2022.
Dňa 21. 11. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 21. 11. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)