Prerušenie dodávok: Alburex 20 sol inf 20 g (liek.skl.inj.) 1x100 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Alburex 20
Názov produktu
Alburex 20 sol inf 20 g (liek.skl.inj.) 1x100 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
75/0190/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
88206
Názov produktu podľa ŠÚKL
Alburex 20 sol inf 1x100 ml/20 g (liek.skl.inj.)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 16.3.2023.


Dňa 17. 3. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 16. 3. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)