Prerušenie dodávok: AFLAMIL 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AFLAMIL 100 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0134/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
98368
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aflamil 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x100 mg (blis.PAD/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 19.1.2023.
Účinnosť DO 31.1.2023 (nahlásené 31.1.2023).


Dňa 19. 1. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 19. 1. 2023.
Dňa 31. 1. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 31. 1. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)