Prerušenie dodávok: Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety tbl (blis.Al/Al) 1x28 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety
Názov produktu
Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety tbl (blis.Al/Al) 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/817/029
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4648A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety tbl 28x80 mg/25 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 31.8.2022.


Dňa 2. 8. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 31. 8. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)