Prerušenie dodávok: Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablety tbl (blis.Al/Al) 1x90 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablety
Názov produktu
Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablety tbl (blis.Al/Al) 1x90 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/817/018
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4637A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablety tbl 90x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD15.12.2018
Predpokladaný dátum DOnie je stanovený

Dátum oznamu: 26. 10. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.