Prerušenie dodávok: Abiraterone G.L. Pharma 500 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x60 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Abiraterone G.L. Pharma 500 mg
Názov produktu
Abiraterone G.L. Pharma 500 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x60 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0258/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8712D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Abiraterone G.L. Pharma 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 16.2.2023.
Účinnosť DO 15.3.2023 (nahlásené 17.3.2023).


Dňa 15. 2. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 16. 2. 2023.
Dňa 17. 3. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 15. 3. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)